Persondatapolitik for Terapihus Spiren v/ Wietske van der Werf
4. års studerende på Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut Tobias Skolen

Introduktion

Denne persondatapolitik omhandler hvordan jeg bruger og beskytter personlige informationer, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med dit besøg på denne hjemmeside, dit besøg på min Instagram og Facebook samt Messenger, e-mailkorrespondance, brev, telefon og sms, nyhedsbreve og blog,  kontakt formular på min hjemmeside www.terapihus-spiren.dk og i forbindelse med booking til foredrag og dit terapiforløb/gruppeforløb hos mig.

Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne persondatapolitik

Dataansvarlig

Det er Wietske van der Werf indehaver af Terapihus Spiren (info@terapihus-spiren.dk)
4. års studerende på Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut uddannelsen, Tobias Skolen. https://www.tobias-skolen.dk/

Hvorfor har jeg en persondatapolitik

Det er vigtigt for mig, at du er informeret om, at jeg indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig i forskellige sammenhænge, da det er lovkrav med den nye persondatalov, der trådte i kraft den 25. maj 2018. På den måde er jeg sikker på, at du er informeret i henhold til Persondataforordningen/GDPR.

Accept

Når du indgår et samarbejde med mig, accepterer du de betingelser, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Der kan være særligt tilfælde, hvor du vil modtage en samtykkeerklæring som du skal acceptere for vores videre samarbejde. Hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret udførligt om, hvad du giver samtykke til og samtykket vil være frivilligt.

Hvornår, hvordan og hvilken oplysninger indsamler jeg om dig?

Etablering af klientforhold

Ved henvendelse til mig med henblik på ønske om opstart af terapeutisk forløb hos mig, gemmer jeg dit telefonnummer og/eller e-mail samt dit navn. Samtidig opbevarer jeg de oplysninger, du giver mig på e-mail eller på anden vis. Hvis du vælger ikke at starte et forløb op, sletter jeg disse oplysninger straks.

Klientoptegnelse

Når der er etablereret et klientforhold vil jeg opbevare dine oplysninger som navn, adresse, e-mail adresse og telefon nummer i klientoptegnelse. Det er kun mig der har adgang til disse informationer og de vil aldrig blive givet videre med mindre der er et andet retligt grundlag for behandlingen af dine personoplysninger.

Journaloptegnelser

Når du indgår i et terapeutisk forløb/gruppe forløb hos mig, fører jeg journal over vores samtaler/sessioner. Dette gør jeg for at kunne støtte dig bedst muligt undervejs i forløbet.

Mange af oplysningerne i journalen karakteriseres som personfølsomme oplysninger, og disse vil du blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til i separat formular. I denne samtykkeerklæring vil du blive oplyst om, hvilke informationer, jeg indhenter og opbevarer.

Andre oplysninger er nødvendige for vores samarbejde og skal opbevares, for at dokumentere særlige regnskabsmæssige oplysninger. Dette drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt eventuelle økonomiske oplysninger, der er nødvendige i forhold til transaktioner m.v.

Bogføringssystem

Det er nødvendigt for mig at have dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer, for at kunne sende dig en faktura for terapi sessioner, gruppeforløb, foredrag m.m. ligesom det er nødvendigt at kunne ringe dig op i tilfælde af misforståelser i forbindelse med betaling og fakturaer.

MobilePay

Når du er klient/kunde hos mig, kan du betale med MobilePay. Dermed opbevares dit navn, telefonnummer og økonomiske transaktioner indtil MobilePay sletter disse oplysninger. Oplysningerne bliver desuden opbevaret i mit regnskabssystem Dinero.

E-Mail, brev og sms

Når vi skriver sammen på e-mail, i brev eller på sms, så ligger jeg inde med de oplysninger, du skriver til mig om. Derudover opbevarer jeg din e-mailadresse, telefonnummer samt dit navn (se klientoptegnelse) Sms gemmes kun, hvis de er relevante for vores samarbejde, i så fald gemmes de i din journal som beskrevet ellers slettes de straks. Jeg benytter sikker e-mail (krypteret). Formålet med indsamling og opbevaring er, at kunne besvare og hjælpe dig i de oplysninger og eventuelle spørgsmål, du skriver til mig om.

Zoom

Ved Terapihus Spiren, er det muligt at vælge online 1:1 sessioner som bliver afholdt igennem Zoom. Zoom er GDPR sikret og får at kunne gennemføre sessionen, indhenter jeg din e-mail adresse og navn, for at kunne sende dig link til online mødet.

Abonnement på nyhedsbrev

For at kunne sende dig de ønskede nyhedsbreve, ligger jeg inde med dit navn samt din e-mailadresse. Dette indtaster du selv i tilfælde af, at du ønsker nyhedsbrev. Når du skriver dig op, modtager du en e-mail, som du skal bekræfte og dette betragtes som samtykke til, at jeg må sende dig nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Abonnement på blog

Min blog er frit tilgængelig på min hjemmeside. Som ekstra mulighed kan du abonnere på min blog og derigennem få info om nye blogindlæg. Derfor ligger jeg inde med dit navn og din e-mailadresse, som du selv indtaster i tilfælde af, at du ønsker info om ny blog indlæg. Når du skriver dig op, vil du modtage en mail, som du skal bekræfte og denne betragtes som samtykke til, at jeg må sende dig blogindlæg med jævne mellemrum.

Besøg på min hjemmeside

Når du besøger min hjemmeside, kan du benytte dig af min kontaktformular. Den videresender dine oplysninger til mit e-mailsystem og disse behandles som beskrevet ovenfor.

Besøg på min sociale medier Instagram, Facebook & Messenger

Sociale medier som Facebook og Instagram er ikke GDPR sikret og derfor kan jeg ikke anbefale at kontakte mig her med personfølsomme oplysninger. Jeg henviser dig i stedet til min e-mail info@terapihus-spiren.dk

Jeg opbevarer ingen oplysninger om dig på de sociale medier, og kontakter du mig her slettes de straks.

Sociale medier bruges udelukkende til inspiration og information om mit arbejde som psykoterapeut.

Cookies

Min hjemmeside benytter kun de cookies, der er nødvendige for at min side fungerer korrekt. Der indsamles altså ikke oplysninger om dig ved besøg på www.terapihus-spiren.dk

Hvem har adgang til dine oplysninger – videregives dine oplysninger?

Klient i terapeutisk forløb

Jeg går løbende i supervision hos Tobias Skolen v/ Lene Ince. Formålet med supervision er at sikre, at jeg hele tiden holder mig skarp og modtager sparring i forhold til dit forløb. Derfor kan oplysninger fra journaloptegnelser blive videregivet her. Jeg bestræber mig på at anonymisere dig bedst muligt og på den måde have din sikkerhed og integritet for øje. Supervisor og medsupervisander har tavshedspligt.

I tilfælde af eventuel tilskudsberettigelse fra fx kommune, Danmark eller andet, vil dine oplysninger blive videregivet til disse. Det drejer sig om: navn, adresse, tidspunkt på hvornår du har været hos mig.

Såfremt dine ydelser hos mig bliver betalt af andre, vil disse få oplyst dit navn og oplysninger om, hvornår du har været hos mig, samt ydelsen du har benyttet dig af.

Øvrige oplysninger

Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver mig pålagt i henhold til lovgivningen eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.

Såfremt jeg videregiver information omkring dig til tredje parter udover ovenstående vil jeg meddele dig dette og bede om dit samtykke.

Det er kun mig, der har adgang til dine oplysninger og de videregives ikke uden dit samtykke.

IT-supporter/reparatør

I tilfælde af, at andre  får adgang til min computer ved fx reparation af computer, vil de have udfyldt fortrolighedserklæring.

Hvilke tredje part tjenester bruges der i forhold til behandling af oplysninger?

Jeg benytter enkelte tredje parts tjenester i forhold til behandling af de oplysninger, jeg opbevarer om dig.

Alle personlige informationer, som videregives til tredje parts tjenester, vil blive opbevaret i overensstemmelse med disse tredje parters Privatlivspolitik og der vil være indhentet databehandleraftale med disse for at sikre, at de lever op til Persondataforordningens regler.

I tilfælde af, at de befinder sig uden for EU, sikrer jeg mig, at de lever op til de standarder, der er godkendte i henhold til forordningen.

Du kan se mine samarbejdspartnere/tredje parts tjenester her sammen med deres betingelser og fortrolighedspolitik.

Dinero

www.dinero.dk

Betingelser kan læses her

Mobile-Pay

www.mobilepay.dk

Betingelser kan læses her

Simply.com

www.simply.com

Betingelser kan læses her

Mail-Chimp

www.mailchimp.com

Betingelser kan læses her

Hvordan du få adgang til og opdatere dine oplysninger?

Du kan til enhver tid skrive til mig på info@terapihus-spiren.dk for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig.

Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse til hurtigst muligt.

Du har ret til at få overført dine oplysninger til en anden behandler/psykoterapeut eller andre, som du ønsker, skal have dine oplysninger.

Hvornår bliver dine data oplysninger slettet?

Økonomisystem Dinero

De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år plus indeværende år. Herefter vil de blive slettet.

Journal

Oplysninger og fortegnelse over vores fælles arbejde i det terapeutiske forløb opbevares i 6 måneder efter, at du har afsluttet et samarbejde hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for eventuelt at fortsætte samarbejdet, hvis det skønnes nødvendigt på et senere tidspunkt.

I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette vil ikke påvirke vores samarbejde, udover at det vil blive vanskeligere at støtte dig på samme gode måde, som hvis jeg havde journaloptegnelser.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 6 måneder efter afsluttet samarbejde, kan du skrive til mig på info@terapihus-spiren.dk – herefter vil de blive slettet inden for 3 uger.

Nyhedsbrev og blog

Dit navn og e-mailadresse bliver opbevaret indtil du selv anmoder om at få dem slettet.

Dette kan du gøre via link på senest udsendte nyhedsbrev eller ved at skrive til mig på mail info@terapihus-spiren.dk

E-Mail og sms

Jeg sletter e-mails fra dig efter 1 mdr. Hvis der er noget, der er vigtigt i forhold til et eventuelt forløb hos mig, vil de blive gemt i journal.

Sms slettes straks, med mindre der er noget, der er relevant at gemme, vil de blive gemt i journal.

Hvad er dine rettigheder?

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet, som jeg opbevarer og behandler om dig.

Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

I tilfælde af samtykkeerklæring, kan du kræve denne tilbagekaldt. Du kan altid kontakte mig på info@terapihus-spiren.dk og bede mig slette de oplysninger jeg har om dig.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min Privatlivspolitik er du velkommen til at kontakte mig på info@terapihus-spiren.dk

Klage

Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Denne privatlivspolitik gælder for:

Terapihus Spiren v/ Wietske van der Werf
H.C. Ørstedsvej 49A
1879 Frederiksberg